Bestuur

Email bestuur: bestuur@gemengdzangkoorholtum.nl

Voorzitter:

Cor Heinemans: voorzitter@gemengdzangkoorholtum.nl

Secretaris:

Anny Kerstjens: secretariaat@gemengdzangkoorholtum.nl

Penningmeester:

Trees Essers: penningmeester@gemengdzangkoorholtum.nl

Bestuursleden

Corry Salden
Vacature

Kik hier voor onze statuten  
Klik hier voor ons huishoudelijk regelement