Historie

 

 

 

 

Impressie Kerstmis 2022          

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmpje optreden NOVICANTUS

 

 

 

 

 

   Concert Novi Cantus 21 mei 2022    

 

 

 

 

 

 

 

 

18 april 2022
Anny Kerstjens-Cramers ontvangt de oorkonde
van het Ere-secretariaat toegekend op de ALV van 31 maart 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

     Uitvoering H. Mis St. Martimuskerk Holtum, Pasen 2022

 

 

 

 

 

17 september 1967
Door het steeds kleiner worden van het Mannenkoor,
wordt op 17 september 1967 het Gemengd Zangkoor
Holtum opgericht.
Dirigent: Dhr. H. Cramers
Organist: Dhr. G. Grooten
Er melden zich ongeveer 20 dames aan waaronder tien
van de familie van Sloun en vier dochters van de
dirigent. Ook werden er een viertal mannen lid.

 

 

 

16 april 1968
Robijnen pastoor Janssen, het koor zong de “Paus Johannesmis” van J. Vermulst

6 juli 1968
H. Cramers 40 jaar onderwijzer, 6 dochters zingen de mis. Het koor bezoekt de receptie.

9 juli 1968
Holtum bracht hulde aan neomist Harrie de Bruin.
Het koor voerde de “Paus Johannes” mis op.

31 december 1968
In de leeftijd van 92 jaar overleed ons trouw lid Dhr. A. Wagemans, het koor luisterde de eucharistieviering op.

28 augustus 1970
Onder grote belangstelling werd op die dag Mathieu Peters in Holtum begraven. + 35 jaar trouw lid en steunpilaar van ons koor

16 december 1970
Ceciliafeest in lokaal Chr. Ophelders, na een welkomswoord van voorzitter M. Horrichs dankte pastoor A. Janssen de leden van het koor voor de opluistering van de kerkelijke diensten.
Grote waardering had hij voor de manier waarop het koor zong bij huwelijks- en begrafenismissen.

2 november 1971
Robijnen jubilaris Math Horrichs gehuldigd.

1971
In dat jaar werd Dhr. Jozef Pieters wegens zijn 40-jarig jubileum als koorlid in meerdere plaatsen gehuldigd

2 november 1971 (bron Limburgs Dagblad)
Het koor is bezig met het instuderen van de vierstemmige “Deutsche Messe” van Frans Schubert en de koraal “Wohl mir dass ich Jesum habe” van J.S. Bach

20 maart 1972
Het koor luistert de eerste Heilige mis op van Paul Kerstjens

Begin 1973
Go Grooten wordt dirigent van ons koor omdat meester Cramers, gekweld door ziekte, dit niet meer kon volbrengen

16 mei 1974
Zangfederatie in Land van Swentibold wordt opgericht, hieruit ontstaan de korendagen.

9 juni 1974
Heilig vormsel toegediend. Uitspraak bisschop: “Goed koor, daar zit ‘Zwung’ in”.

8 juni 1973
KRO zond mis rechtstreeks uit op de radio.

 

 

   22 december 1974
   Nieuw orgel in de St. Martinuskerk. Ons koor luistert de dienst op waar

   de bisschop de predicatie hield.

 

 

 

 

 

24 december 1974
Het gemengd zangkoor luistert de nachtmis op met de “Spatzen Messe”.

November 1974
St. Ceciliafeest in de kleine zaal van café Ophelders. Als conferencier trad op Dhr. Appelmans, Ton van Vught zong “Loewende Klokke”.

26 mei 1975
Ons koor luistert het Gouden Huwelijksfeest op van het echtpaar Jan Grooten-Bustin.

Juli 1975
Mis opgeluisterd in de kerk te Vijlen.

15 november 1975
Ons koor luistert het Gouden Huwelijksfeest op van het echtpaar Fiddelaers-Peters op.
Dhr. Fiddelaers is al 40 jaar lid van het koor.

September 1975
Heilige mis opgeluisterd te Scherpenheuvel, om 9:30 uur in de Basiliek en om 11:00 uur in de Grote Kerk.

5 januari 1976
Onder grote belangstelling werd Dhr. H. Cramers, oud dirigent van ons koor, ten grave gedragen.
Voorzitter Go Grooten sprak aan het graf en wees nogmaals op zijn grote verdiensten voor ons koor.

Augustus 1976
Hoogmis gezongen in de kerk te Diest(B) van het patersklooster.

 

17, 18 en 19 juni 1977
10-jarig Jubileumfeest Gemengd Zangkoor Holtum

 

 

 

 

 

 

Mei 1978
Ons koor luistert in het gemeenschapshuis te Welten het 40-jarig Huwelijksfeest op van het echtpaar Frans Dohmen. Uitgevoerd werd “Kalinka” van Otto Groll en “im weissen Rössl” van Ralph Benatzki, bewerking Robert Stolz.

September 1978
Eucharistieviering te Scherpenheuvel, uitgevoerd werd “Die Spatzenmesse”, “Ave verum” van W.A. Mozart en “In unsere Chöre mischet euch” van Friedrich Händel.

25 november 1978
St. Ceciliafeest. Leden van het koor voerden voordrachten uit en sketches en een vrouwelijk lid beeldde maagd Cecilia uit. De quiz werd gewonnen door Mathieu Stoffels.
Jonge leden huldigden Math Horrichs met zijn robijnen klokkenluidersjubileum.

25 december 1978
Kerstspel opgevoerd door de kinderen van de basisschool o.l.v. Dhr. Deuss.
Het zangkoor zong toepasselijke kerstliederen.
Een groep met blokfluiten en instrumenten o.l.v. boevengenoemde zorgde voor de muzikale omlijsting.

Juli 1979
Voor het verkrijgen van de gemeentelijke subsidie voor het jaar 1979, werd tijdens de vergadering een voorlopig bestuur samengesteld n.l.:
Voorzitter: Go Grooten
Secretaris: Jos Slangen
Penningmeester: Corrie van Sloun
Leden: Mien Tinnemans
Albert van Sloun

16 september 1979
Feestmis opgeluisterd in Vaals (Lemiers) ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum.

16 oktober 1979
Opluistering 2e lustrum van het kerkelijk zangkoor Susteren.

24 november 1979
Avondmis opgeluisterd door ons koor voor de 25-jarige bruiloft van het echtpaar Meeuse-Visbeek omdat Mevr. Meeuse lid is van ons koor.

8 december 1979
Mis opgeluisterd bij installatie van pastoor J. Hegtermans

24 december 1979
Ons koor luistert de missen van 07:30 en 11:00 uur op, voorgegaan door pastoor J. Hegtermans en geassisteerd door oud pastoor Janssen.

27 december 1979
Algemene Jaarvergadering van de Zangfederatie in het land van Sweintibold.
De organisatie van de Korendag voor 1980 werden toegewezen aan ons koor.

8 januari 1980
Vergadering van de “Groep van 10”. Op deze vergadering werden de volgende punten besproken:
Korendag 1980.
Samenstelling statuten voor het verkrijgen van de Gemeentelijke subsidie,

Een eventueel te vormen bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 31 januari in café Sport.

 

 

24 en 25 oktober 1980   
Korendagen te Holtum    

 

 

 

 

 

 

17 december 1983
Repetitie te Huy met kamerorkest

 

 

18 december 1983   
Kerstconcert te Holtum met kamerorkest van Huy    

 

 

 

 

 

 

 

 

   7 november 1984
    Korendagen in Susteren

 

 

 

 

 

 

 

 

13 april 1985   
Voorjaarsconcert tbv restauratie St Martinuskerk    

 

 

 

 

 

 

 

 

1985
Kerstconcert

 

 

 

24 en 25 okober 1986
Korendagen in Roosteren

 

   1987
    Bezoek aan Trier

 

 

 

 

1990 29 juni
Bijdrage opening CVB bank

1991
Korendagen Holtum

1992 20 december
25-jarig jubileum

 

 

 

 

   1992
    Bezoek aan Parijs

 

 

 

 

juni 1994   
Bezoek aan Londen    

 

 

 

 

 

26 oktober 1997   
30-jarig jubileum Gemengd Zangkoor Holtum    

 

 

 

 

 

   1999
    Korendagen

 

 

 

 

2007 17 juli
40 jubileum

1998

Korendagen Roosteren

 

 

 

   2012
    Korendagen te Holtum

 

 

 

 

 

 

 

   2017
   5
0-jarig jubileum

 

 

 

 

 

25 juni 2017   
30-jarig jubileum Go Grooten    

  

 

 

 
 

   22 december 2019
   Kerstconcert Buchten

 

 

 

 

 

 

16 februari 2020   
Carnavalsconcert met CV de Katers en Muziekgezelschap Juliana